ميرزا مهدي اصفهاني (خراساني) (۱۳۰۳ق-۱۳۶۵ق)


سيّد موسي زرآبادي (
۱۲۹۴ق- ۱۳۵۳ ق)

 
 

شيخ علي‌اكبر الهيان تنكابني (۱۳۰۵ق – ۱۳۸۰ق)

شيخ مجتبي قزويني (۱۳۱۸ق – ۱۳۸۶ق)


 

سيّد ابوالحسن حافظيان (۱۲۸۲ش – ۱۳۶۰ش)