درباره ما

«همانا يادكرد شايستگان پيشين و عالمان راسخ در دين –كه از فروغ امامان (ع) هدايت جستند، پاي خويش جاي پاي آنان گذاشتند، به روش ايشان زيستند، در آستانه ايشان بار افكندند و از جام غير ايشان ننوشيدند- خود پند است براي عالمان اين زمان و انس و دلگرمي است براي آيندگان و مددكار پيمودن راه كمال است و تعالي و سبب پرداختن به كارهاي شايسته و عالی. بدين‌وسيله ياد امامان (ع) نيز زنده می‌گردد و شعشعه هدايت آنان هرچه بيشتر می‌گسترد.» - علامه حاج ميرزا حسين نوری طبرسي، فوائد الرضويه، جلد اول

پايگاه الكترونيكي كه پيش رو داريد به يادمان همه بزرگی‌ها و در بزرگداشت تمامی صاحبان معرفت، آنان كه عمر شريف خويش، وقف تماشای جمال جميل معشوق و معبود ازلی خود ساختند، و به حقارت و خردانديشي با نعيم دنيا نرد عشق نباختند، به ويژه پير ساير الی الله، طالب ملك بی‌زوال لی مع الله، دلباخته رسول الله و عترت نبی الله مرحوم ميرزا علی اكبر معلم فراهم آمده است.

«شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت روي مه پيكر او ســـــــير نديديم و برفت

گويي از صحبت ما نيك به تنگ آمده بود بار بربست و به كويش نرسيديم و برفت»

:مديريت پايگاه

(دكتر بيتا مسگرپور (نوه

:با همياري و پشتيباني فرزندان

.دختران: زهرا، فاطمه، صديقه، عليه و مريم معلم

.پسران: جواد، حبيب الله و مهدی معلم

:همكاري نوه‌ها

.محمد و محسن مسگرپور - سيده فاطمه، سيد علي و سيد مهدي موسويان - الهام خليل‌نژاد - بابك، آرزو و آزيتا رؤيايي

:و همراهي صميمانه

.جناب آقاي كاظم رحيمي و جناب آقای دکتر مهدی انصاری

:با تشكر از تمامي دوستان، نزديكان و مشتاقان آن مرحوم به ویژه

.جناب آقايان حجت الاسلام هادي مروی (رحمت الله علیه)، حجت الاسلام محمدعلي انصاری، مهندس اسعد (محمود) عجمی