زمان مناسب برای دعا

زمان مناسب برای دعا

[این خاطره از مرحوم حجت‌الاسلام هادی مروی نقل شده که عینا درج شده است] آقاي معلم مي‌فرمودند: «زماني هست كه اگر مؤمني آن لحظه را بشناسد و دعا كند دعايش مستجاب مي‌شود.» من فكر مي‌كردم آن لحظه زمان ثابتي است. آقاي معلم گفتند: «نه آن لحظه زمان متغيري است، گاهي صبح است، گاهي ظهر است، گاهي غروب است.» هر چه اصرار كردم كه بگوئيد، گفتن‍د: «آخر اين لحظه متغير است، من نمي‌توانم بگويم.» وقتي مي‌گويند متغير است و نمي‌توانم بگويم يعني آن وقت را دارم مي‌بينم، آن وقت را مي‌شناسم، خيلي از بزرگان گشته‌اند كه آن لحظه را درك كنند. آقاي معلم انسان خيلي بزرگي بود. خيلي‌ها ايشان را نشناختند. من ادعا نمي‌كنم ايشان را شناختم، فقط آنچه ديدم بيان مي‌كنم


برگرفته از سخنرانی حجت‌الاسلام هادی مروی در مراسم ختم میرزا علی‌اکبر معلم، ۱۳۷۶.