پیوندها

صفحات متعددی از فضای مجازی به ذکر زندگی‌نامه و خصوصیات میرزا علی اکبر معلم پرداخته است ولی دریغ و افسوس که تنها معدودی از این مطالب مستند و قابل انتساب به ایشان است. برخی از سایت‌ها به بازنشر مطالب کتابی تحت عنوان «ناگفته‌های عارفان» نوشته محمدجواد نورمحمدی پرداخته‌اند که حاوی مطالبی نادقیق و نادرست در خصوص ایشان است. در این مجال سعی نموده‌ایم تنها به صفحاتی اشاره کنیم که مطالب آنها از صحت و دقت بالایی برخوردارند

:(مردان خدا (حکایتِ رفاقتِ آقا میرزا علی اکبر معلم دامغانی و امام خمینی

.مقاله به قلم آقای حسن صنوبری است که ویرایش اول آن در وبلاگ شخصی نویسنده و نیز در مجله پاسدار اسلام، شماره اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۳ و ویرایش دوم آن توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است