مدعیان ارتباط با امام زمان

مدعیان ارتباط با امام زمان

آقای مهندس محمود عجمی از دوستان و همراهان صمیمی آقای معلم نقل می‌کردند: «ایشان از بابت ادعاهای برخی مدعیان دروغین به شدت ناراحت می‌شدند و می‌فرمودند: «اینان نمی‌دانند که امام زمان (عجل الله)، امام همه عوالم هستی است؛ فقط امام ما یا امام کره زمین نیست؛ همه عوالم هستی از ناسوت گرفته تا جبروت، هر جایی که احساس کنی رنگی از وجود دارد. آن وقت آقا آنجا نشسته (با اشاره به فردی خاص) و خیلی راحت می‌گوید الان امام زمان را دیدم، دیروز امام زمان را دیدم.» آقای عجمی نقل می‌کنند از ایشان پرسیدم برخی اشخاص که موجه هم هستند و نقل می‌کنند که ما امام عصر (عجل الله) را دیدیم چطورند؟ دروغ می‌گویند؟ مرحوم معلم فرمودند: «نه! دروغ نمی‌گویند! امام زمان (عجل الله) شبیه دارند که خود حضرت اجازه می‌دهند وگرنه مشرف شدن به محضر ایشان کار هر کسی نیست.»


برگرفته از موسوی سیده فاطمه. دانای اسرار (زندگی‌نامه علمی و عملی حضرت آقا سید موسی زرآبادی). انتشارات مهرگان دانش. ۱۳۹۲