سيّد موسي زرآبادي - آثار

سيد موسي زرآبادي - ۱۲۹۴ ق- ۱۳۵۳ ق

از سيّد موسي زرآبادي، آثاري چند و نوشته‌هايي فراوان بر جاي مانده است و جالب توجه است كه با اشتغال بسيار به عبادات و رياضات شرعيه، ختومات و اوراد مأثوره، تفكّرات و تعقّلات و خلسات ممتد، تدريس و تربيت شاگردان و گاه اقامه جماعت، همچنين اشتغال به علوم غريبه و تبحّر در آنها، باز به نوشتن اين حجم زياد از تأليفات و مكتوبات توفيق مي‌يابد، با وجود عمري نه چندان طولاني، ۵۹ سال، اينك فهرست تأليفات حضرت سيّد

تقريرات فقه و اصول *

تعليقه بر بخشي از رسائل *

حاشيه بر «كفاية‌ الاصول» - ج ۱ و ۲ *

حاشيه بر «مطوّل»‌ بخش علم بيان *

حاشيه بر «منظومه سبزواري» -۱ *

حاشيه بر «منظومه‌ سبزواري» ‌‌-۲ – ناتمام*

حاشيه بر «شرح اشارات» - بخش الهيّات *

حاشيه بر «‌منطق اشارات»*

شرح سلامان و ابسال ابن‌سينا*

رساله اعتقادات - عربي*

اصول دين – فارسي*

رساله‌اي در توضيح حديث «ما الحقيقه»؟*

رسائل و مجالسي در موعظه و اخلاق*

رساله‌اي درباره «مشروطيت»- مختصر*

رسائل و نسخه‌هايي مهم در انواع «علوم غريبه»*


برگرفته از: محمدرضا حكيمي. مكتب تفكيك. تهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامي. چاپ سوم. ۱۳۷