میرزا علی اکبر معلم بر بالین امام

آخرین دیدار میرزا علی اکبر معلم و امام

آقای شیخ هادی مروی پس از ارتحال امام از آقای معلم درباره محتوای آخرین دیدار با امام پرسش می‌کنند که در ابتدا آقای معلم نمی‌خواستند پاسخ دهند و پس از اصرار فراوان آقای مروی تصریح می‌کنند: «امام وقتی که دست من را گرفتند، روی قلبشان گذاشتند و فرمودند آقای معلم! دعا کن عاقبت به خیر از دنیا بروم.»


برگرفته از موسوی سیده فاطمه. دانای اسرار (زندگی‌نامه علمی و عملی حضرت آقا سید موسی زرآبادی). انتشارات مهرگان دانش. ۱۳۹۲